PALVELUT

FYSIOTERAPIA

Aluksi tehdään tarpeen mukainen fysioterapeuttinen alkututkimus, mikä sisältää haastattelun, havainnoinnin ja erilaisia testaus- ja mittaustapoja. Tulosten pohjalta asiakkaalle tehdään suunnitelma, jonka pohjalta terapiaa toteutetaan.

PERSONAL TRAINING

Kuntohelpin personal training on henkilökohtaista ja kokonaisvaltaista kuntovalmennusta. Valmennuksella tähdätään aina asiakkaan haluamiin tuloksiin välitavoitteiden avulla. Personal training palveluun kuuluu aina harjoitusohjelma, ravitsemus ja kuntokalenteri. Valmennuksen avulla tavoitteiden saavuttaminen tulee luontevaksi ja helpoksi osaksi muuta elämää. Lajikokeilut ja ohjaus kuuluvat myös palveluihin.

LIIKUNTARYHMÄT

Tilauksesta suunnitellut ryhmätunnit esim. seuroille tai yhdistyksille.